Friday, January 29, 2010

rph pjpk ting.2, minggu 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 25 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Balapan
TAJUK PEMBELAJARAN : Lari bergantiganti, 4 x 100 meter .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan pertukaran baton. .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pelari .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu mengetahui asas teknik pertukaran baton sebelum dapat memahirkan diri.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 27 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Balapan
TAJUK PEMBELAJARAN : Lari bergantiganti, 4 x 100 meter .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan pertukaran baton. .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pelari .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu mengetahui asas teknik pertukaran baton sebelum dapat memahirkan diri.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 29 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Balapan
TAJUK PEMBELAJARAN : Lari bergantiganti, 4 x 100 meter .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan pertukaran baton. .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pelari .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu mengetahui asas teknik pertukaran baton sebelum dapat memahirkan diri.

rph pjpk ting.2, minggu 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 18 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri dan Keluarga
TAJUK PEMBELAJARAN : Amalan pemakanan tidak sihat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan amalan pemakanan yang sihat .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan.
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pelajar.
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Penerangan tentang tajuk kepada pelajar.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti perbincangan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu dapat memahami konsep amalan pemakanan yang tidak sihat .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 20 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri dan Keluarga
TAJUK PEMBELAJARAN : Amalan pemakanan tidak sihat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan amalan pemakanan yang sihat .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan.
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pelajar.
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Penerangan tentang tajuk kepada pelajar.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti perbincangan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu dapat memahami konsep amalan pemakanan yang tidak sihat .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 22 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri dan Keluarga
TAJUK PEMBELAJARAN : Amalan pemakanan tidak sihat.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan amalan pemakanan yang sihat .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan.
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pelajar.
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Penerangan tentang tajuk kepada pelajar.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti perbincangan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu dapat memahami konsep amalan pemakanan yang tidak sihat .

rph pjpk ting.1, minggu 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 26 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Bola Sepak
TAJUK PEMBELAJARAN : Kemahiran menendang dan menyerkap.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti menendang dan menyerkap bola dengan betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lakuan menendang dan menyerkap.
2. Mengetahui konsep biomekanik pergerakan kaki .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti permainan kecil.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Bola, skitel
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid dapat mempelajari fasa menendang dan menyerkap bola dengan baik.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 26 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Bola Sepak
TAJUK PEMBELAJARAN : Kemahiran menendang dan menyerkap.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti menendang dan menyerkap bola dengan betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lakuan menendang dan menyerkap.
2. Mengetahui konsep biomekanik pergerakan kaki .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti permainan kecil.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Bola, skitel
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid dapat mempelajari fasa menendang dan menyerkap bola dengan baik.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 28 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Bola Sepak
TAJUK PEMBELAJARAN : Kemahiran menendang dan menyerkap.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti menendang dan menyerkap bola dengan betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lakuan menendang dan menyerkap.
2. Mengetahui konsep biomekanik pergerakan kaki .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti permainan kecil.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Bola, skitel
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid dapat mempelajari fasa menendang dan menyerkap bola dengan baik.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 28 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Bola Sepak
TAJUK PEMBELAJARAN : Kemahiran menendang dan menyerkap.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti menendang dan menyerkap bola dengan betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lakuan menendang dan menyerkap.
2. Mengetahui konsep biomekanik pergerakan kaki .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti permainan kecil.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Bola, skitel
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid dapat mempelajari fasa menendang dan menyerkap bola dengan baik.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 29 Januari 2010 Minggu : 4
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Bola Sepak
TAJUK PEMBELAJARAN : Kemahiran menendang dan menyerkap.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti menendang dan menyerkap bola dengan betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lakuan menendang dan menyerkap.
2. Mengetahui konsep biomekanik pergerakan kaki .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti permainan kecil.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Bola, skitel
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid dapat mempelajari fasa menendang dan menyerkap bola dengan baik.

rph pjpk ting.1, minggu 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 19 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri
TAJUK PEMBELAJARAN : Malnultrisi-jenis dan akibat penyakit.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti membantu OKU.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Pengenalan tajuk.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Pembentangan hasil kerja kumpulan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu memahami perbandingan penyakit biasa dan malnutrisi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 19 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri
TAJUK PEMBELAJARAN : Malnultrisi-jenis dan akibat penyakit.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti membantu OKU.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Pengenalan tajuk.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Pembentangan hasil kerja kumpulan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu memahami perbandingan penyakit biasa dan malnutrisi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 21 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri
TAJUK PEMBELAJARAN : Malnultrisi-jenis dan akibat penyakit.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti membantu OKU.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Pengenalan tajuk.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Pembentangan hasil kerja kumpulan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu memahami perbandingan penyakit biasa dan malnutrisi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 21 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri
TAJUK PEMBELAJARAN : Malnultrisi-jenis dan akibat penyakit.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti membantu OKU.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Pengenalan tajuk.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Pembentangan hasil kerja kumpulan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu memahami perbandingan penyakit biasa dan malnutrisi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 22 Januari 2010 Minggu : 3
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri
TAJUK PEMBELAJARAN : Malnultrisi-jenis dan akibat penyakit.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti membantu OKU.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan menjaga pemakanan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Pengenalan tajuk.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Pembentangan hasil kerja kumpulan.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu memahami perbandingan penyakit biasa dan malnutrisi.

Wednesday, January 27, 2010

rph bm peralihan minggu 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 25 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 4
Masa : 4.35-5.45 ptg
TAJUK : Membaca teks
TEMA : Cita-cita saya.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Membina ayat perintah dengan betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat . Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 26 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 4
Masa : 12.50-2.00 ptg
TAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .
TEMA : Membaca teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis ayat majmuk bagi perenggan pengenalan .
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat majmuk. Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 27 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 4
Masa : 3.25 - 4.35 ptg
TAJUK : 1. Masyarakat Penyayang
TEMA : Menulis ayat tunggal .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis mengikut susunatur huruf yang betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea.
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks, buku latihan dan alat tulis.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam membaca dan mengeja. Tetapi murid menunjukkan
minat untuk membaca buku .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 29 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 4
Masa : 2.00 – 3.10 ptg
TAJUK : Unit 2 – Sekolah Dalam Taman.
TEMA : Membaca teks dan menulis ayat majumuk.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Mencantum perkataan dengan imbuhan.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam mencantum perkataan dengan imbuhan.

rph bm peralihan minggu 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 18 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 3
Masa : 4.35-5.45 ptg
TAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .
TEMA : Ibubapa penyayang .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Membina ayat perintah dengan betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat . Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 19 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 3
Masa : 12.50-2.00 ptg
TAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .
TEMA : Melawat rakan sakit. Membaca ayat tunggal .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis ayat majmuk bagi perenggan pengenalan .
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat majmuk. Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 20 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 3
Masa : 3.25 - 4.35 ptg
TAJUK : 1. Masyarakat Penyayang
TEMA : Kemudahan Awam. Membaca dan memahami teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis mengikut susunatur huruf yang betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea.
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks, buku latihan dan alat tulis.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam membaca dan mengeja. Tetapi murid menunjukkan
minat untuk membaca buku .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 22 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 3
Masa : 2.00 – 3.10 ptg
TAJUK : Unit 2 – Sekolah Dalam Taman.
TEMA : Hari pertama di sekolah baru. Mambaca teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Mencantum perkataan dengan imbuhan.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam mencantum perkataan dengan imbuhan.

Monday, January 25, 2010

rph pjpk ting. 2, minggu 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 11 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Daya Tahan Kardiovaskular
TAJUK PEMBELAJARAN : Latihan LSD
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Skitel .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan LSD.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 13 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Daya Tahan Kardiovaskular
TAJUK PEMBELAJARAN : Latihan LSD
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Skitel .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan LSD.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 15 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Daya Tahan Kardiovaskular
TAJUK PEMBELAJARAN : Latihan LSD
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Skitel .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan LSD.

rph pjpk ting.2, minggu 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 4 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 6 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 8 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

rph pjpk ting.1, minggu 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 12 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 12 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 14 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 14 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 15 Januari 2010 Minggu : 2
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : 1. Kecergasan
TAJUK PEMBELAJARAN : 1.6 Kelajuan .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti kecergasan mengikut kaedah dan prosedur yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai pengguna .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
KAEDAH GURU : Perbincangan .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
mengetahui konsep latihan kelajuan .

rph pjpk ting. 1, minggu 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 5 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Minggu Orientasi Pelajar Baru


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 5 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Minggu Orientasi Pelajar Baru


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 7 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Minggu Orientasi Pelajar Baru


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 7 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.

Minggu Orientasi Pelajar Baru


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 8 Januari 2010 Minggu : 1
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.

Minggu Orientasi Pelajar Baru

rph bm peralihan minggu 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 11 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 2
Masa : 4.35-5.45 ptg
TAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .
TEMA : Ibubapa penyayang .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Membina ayat perintah dengan betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat . Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 12 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 2
Masa : 12.50-2.00 ptg
TAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .
TEMA : Melawat rakan sakit. Membaca ayat tunggal .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis ayat majmuk bagi perenggan pengenalan .
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat majmuk. Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 13 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 2
Masa : 3.25 - 4.35 ptg
TAJUK : 1. Masyarakat Penyayang
TEMA : Kemudahan Awam. Membaca dan memahami teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis mengikut susunatur huruf yang betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea.
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks, buku latihan dan alat tulis.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam membaca dan mengeja. Tetapi murid menunjukkan
minat untuk membaca buku .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 15 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 2
Masa : 2.00 – 3.10 ptg
TAJUK : Unit 2 – Sekolah Dalam Taman.
TEMA : Hari pertama di sekolah baru. Mambaca teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Mencantum perkataan dengan imbuhan.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam mencantum perkataan dengan imbuhan.

rph bm peralihan minggu 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 11 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 2
Masa : 4.35-5.45 ptg
TAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .
TEMA : Ibubapa penyayang .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Membina ayat perintah dengan betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat . Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 12 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 2
Masa : 12.50-2.00 ptg
TAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .
TEMA : Melawat rakan sakit. Membaca ayat tunggal .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis ayat majmuk bagi perenggan pengenalan .
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat majmuk. Perlu banyak latihan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 13 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 2
Masa : 3.25 - 4.35 ptg
TAJUK : 1. Masyarakat Penyayang
TEMA : Kemudahan Awam. Membaca dan memahami teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis mengikut susunatur huruf yang betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea.
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks, buku latihan dan alat tulis.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam membaca dan mengeja. Tetapi murid menunjukkan
minat untuk membaca buku .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 15 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 2
Masa : 2.00 – 3.10 ptg
TAJUK : Unit 2 – Sekolah Dalam Taman.
TEMA : Hari pertama di sekolah baru. Mambaca teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Mencantum perkataan dengan imbuhan.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Ramai murid yang masih lemah dalam mencantum perkataan dengan imbuhan.

rph bm peralihan minggu 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 4 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 1
Masa : 4.35 –5.45 ptg

Minggu Orientasi Pelajar Baru


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 5 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 1
Masa : 12.50 – 2.00 ptg

Minggu Orientasi Pelajar Baru


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 6 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 1
Masa : 3.25 - 4.35 ptg

Minggu Orientasi Pelajar Baru


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 8 Januari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 1
Masa : 2.00 – 3.10 ptg

Minggu Orientasi Pelajar Baru

RPT BM PERALIHAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN, BAHASA MELAYU
TINGKATAN PERALIHAN

Minggu/TAJUK/SUBTAJUK
1
1.Masyarakat penyayang
Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara.
2
Ibu bapa penyayang
Membina dan menulis perkataan.
3
Bercerita tentang sesuatu kejadian.
4
Melawat rakan sakit
Bertanya dan menjawab secara bertatasusila
5
Kemudahan awam
Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota.
6
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk.
7
2. Sekolah dalam taman
Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
8
Hari pertama di sekolah baru
Mengemukan idea dan memberikan pandangan tentang perkara.
9
Mengenalpasti maklumat dan nota drpd bahan yg didengar.
10
Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan majmuk.
11
Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara.
12
3. Amalan hidup sihat
Membina dan menulis ayat topik dan huraian,
13
Makanan untuk kesihatan
Mengemukan idea dan memberikan pandangan.
14
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi.
15
Mari bersenam
Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara.
16
Membina dan menulis perkataan.
17
Jagalah kesihatan diri
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan betul.
18
Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara yg dibaca.
19
Membina dan menulis perkataan.
20
Indahnya sekolahku
Membaca kuat teks prosa kata dengan sebutan yang betul.
21
PENILAIAN
PENILAIAN TENGAH TAHUN
22
Cita-cita saya
Menyusun maklumat drpd nota atau catatan hasil drpd bahan.
23
4. Dadah musuh negara
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
24
Membaca pantas secara luncuran dan imbasan untuk maklumat
25
Anda dan kaunselor
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara.
26
Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota.
27
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk.
28
Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara.
29
5. Bersatu Teguh
Mengemukakan idea dan memberikan pandangan.
30

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk.
31
6. Kesetiaan kepada negara
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan.
32
Membina dan menulis perkataan.
33
7. Khidmat masyarakat
Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian.
34
Membaca kuat teks prosa dan puisi.
35
8. Negara bersih rakyat sihat
Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
36
Mengemukakan idea dan pandangan ttg perkara yg dibualkan
37
9. Petani dan nelayan moden
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk.
38
Berbual dan menyatakan ttg sesuatu perkara.
39
10. Keusahawanan
Membaca pantas secara luncuran dan imbasan.
40
Menyusun maklumat drpd nota.
41
11. Kita dan undang-undang
Mambaca dan memahami teks.
42
Membina ayat majmuk daripada perkataan yang diberikan.
43
16. Teknologi Maklumat
Bercerita tentang peristiwa.
44
PENILAIAN
PENILAIAN AKHIR TAHUN

Sunday, January 17, 2010

Rancangan Tahunan PJPK Tingkatan 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA

Minggu/TAJUK/SUBTAJUK
1
Daya tahan kardiovaskular
Latihan par course atau Latihan Fartlek
2
Daya tahan kardiovaskular dan Daya tahan otot
Teori maksud dan faedah latihan
3
PENILAIAN
Ujian SEGAK
4
Kesihatan diri dan keluarga
Amalan pemakanan tidak sihat
5
Olahraga
Balapan – Lari berganti-ganti 4 x 100 meter
6
Olahraga
Teori Undang-undang dan Peraturan Lari Berganti-ganti
7
Olahraga
Balapan- Lari berganti-ganti 4 x 400 meter
8
Kesihatan diri dan keluarga
Kesan amalan pemakanan tidak sihat
9
Kelajuan
Maksud, faedah dan aplikasi kelajuan
10
Olahraga
Teori Padang – Merejam lembing – Undang-undang, peraturan
11
Olahraga
Padang – Merejam lembing
12
Gaya Hidup Sihat
Pemakanan – Nutrien dan Fungsi
13
Bola Baling
Hantaran, Menangkap dan Melantun bola
14
Bola Baling
Komposisi Badan
Teori undang-undang dan peraturan
Maksud dan pengukuran
15
Bola Baling
Menggelecek dan Mengacah
16
Gaya Hidup Sihat
Pengurusan Konflik dan Stress
17
Bola Baling
Menghadang, Menjaring dan Menjaga gol
18
Kesukanan
Pengurusan – Penyemakan stok
19
Daya Tahan Otot
Kaedah dan otot utama
20
Gaya Hidup Sihat
Pengurusan Konflik dan Stress – cara mengurus
21
PENILAIAN
PENILAIAN TENGAH TAHUN
22
Kekuatan Otot
Maksud , aktiviti dan langkah keselamatan
23
Kekuatan Otot
Teori kaedah, faedah dan aspek keselamatan
24
Badminton
Servis dan Pukulan hadapan
25
Keselamatan
Akta dan undang-undang kanak-kanak
26
Badminton
Pukulan kilas dan pukulan lob
27
Badminton
Teori kemahiran, undang-undang, peraturan dan aspek keselamatan
28
Badminton
Pukulan junam, Smesy dan gerak kaki
29
Keselamatan
Agensi dan peranan agensi perlindungan kanak-kanak
30
PENILAIAN
Ujian SEGAK
31
Pendidikan Pergerakan
Teori Pendidikan Pergerakan
32
Gimnastik Artistik / G. Irama
Gerak Edar / Pola Pergerakan 3
33
Kesihatan diri dan keluarga
Kekeluargaan – peranan dan tanggungjawab
34
Gimnastik Artistik / G. Irama
Gerak Edar / Pola Pergerakan 3
35
Kesukanan
Isu-isu dalam sukan dan permainan – insentif dan sosio budaya
36
Rekreasi
Orienteering
37
Gaya Hidup Sihat
Penyalahgunaan bahan
38
Gimnastik Pendidikan
Tema 3 – kesedaran masa,
Tema 4 – kesedaran perkaitan dengan pelbagai bahagain tubuh badan
39
Kuasa
Aktiviti, kaedah, faedah dan aspek keselamatan
40
Pergerakan kreatif
Penyesuaiaan terhadap kawan, penggunaan tubuh sebagai alat, lapan lakuan daya asas
41
Pertolongan cemas
Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S.
42
PENILAIAN
PENILAIAN AKHIR TAHUN

Rancangan Tahunan PJPK Tingkatan 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1

Minggu/TAJUK/SUBTAJUK
1
Daya tahan kardiovasular
Skipping 15 minit dan aspek keselamatan
2
Daya tahan kardiovasular
Berjalan pantas 15 minit, prosedur dan kaedah latihan
3
PENILAIAN
Ujian SEGAK
4
Kesihatan Diri
Manultrisi – jenis dan akibat penyakit
5
Bola Sepak /
Bola Jaring
Menendang dan menyerkap/
Hantaran dan menerima
6
Daya Tahan Otot
Tekan tubi, bangkit tubi, kilas pinggang
7
Olahraga
Lari pecut – fasa permulaan, berlepas
8
Pemakanan
Piramid Makanan – Aras 1 dan 2
9
Olahraga
Lari Pecut – Fasa melaju, penamat dan aspek keselamatan
10
Bola Sepak
Bola Jaring
Menggelecek dan hantaran
Mengacah dan menghadang
11
Daya Tahan Otot
Shoulder shrugs, heel raises, squat thrush
12
Pemakanan
Piramid pemakanan –aras 3 dan 4
13
Daya Tahan Otot
Kekuatan
14
Bola Sepak/
Bola Jaring
Menanduk
Menjaring
15
Olahraga
Lontar Peluru – Gaya, fasa lontaran, aspek keselamatan
16
Pertolongan Cemas
DRABC – Prinsip dan prosedur
17
Bola Sepak/
Bola Jaring
Menjaring, menjaga gol, undang-undang & peraturan
Pergerakan kaki, undang-undang dan peraturan
18
Kelenturan
Kaedah, faedah, aspek keselamatan
19
Kuasa
Kaedah latihan, aspek keselamatan
20
Pengurusan Stres
Definisi, punca dan cara mengatasi
21
PENILAIAN
PENILAIAN TENGAH TAHUN
22
Kelajuan
Definisi, kaedah latihan, aspek keselamatan
23
Ping Pong
Grip, pukulan pepat dan kilas
24
Ping Pong
Servis, undang-undang & peraturan
25
Penyalahgunaan Bahan
Definisi, jenis dadah , cara pengambilan
26
Ping Pong
Smash, aspek keselamatan
27
Gimnastik Artistik
Gimnastik Irama
Pola pergerakan 1 - Pendaratan
Pergerakan 1 – Imbangan
28
Gimnastik Artistik
Gimnastik Irama
Pola pergerakan 2 - Statik, aspek keselamatan
Pergerakan 2 - melentik, aspek keselamatan
29
Kekeluargaan
Institusi, makna perkahwinan, kerukunan rumahtangga
30
PENILAIAN
Ujian SEGAK
31
Gimnastik Pendidikan
Tema 1 – Kesedaran tubuh badan
32
Gimnastik Pendidikan
Tema 2 – Kesedaran buang dan aspek keselamatan
33
Isu-isu Kekeluargaan
Ketidaksefahaman, lari dari rumah, perceraian
34
Pendidikan Kreatif
Tema 1 dan 2 – Kesedaran tubuh badan, Kesedaran rintangan, beban dan masa
35
Pendidikan Kreatif
Tema 3 dan 4 – Kesedaran ruang, kawasan, arah. Aliran beban badan dalam ruang dan masa, aspek keselamatan
36
Perkhemahan
Pengurusan tempat
37
Keselamatan
Akta, undang-undang – hak pengguna
38
Perkhemahan
Ciri pemilihan tempat yang selamat
39
Pengurusan Alatan Sukan
Pengurusan alatan
40
Keselamatan
Agensi yang terlibat
41
Isu-isu dalam Pend. Jasmani dan Sukan
Rasuah, Penggunaan bahan terlarang dan etika dalam sukan
42
PENILAIAN
PENILAIAN AKHIR TAHUN