Friday, March 12, 2010

rph pjpk ting.2 minggu 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 8 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Latihan Intensif Pasukan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 10 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Kejohanan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 12 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.

Kejohanan Olahraga Sekolah

rph pjpk ting.2 minggu 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 1 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Cuti Sakit


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 3 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 5 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong

rph pjpk ting.2 minggu 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 1 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Cuti Sakit


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 3 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 5 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong

rph pjpk ting.2 minggu 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 22 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga – Acara Padang
TAJUK PEMBELAJARAN : Lompat Jauh
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut kaedah dan fasa lompatan yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lari landas .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai atlet .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti lompat jauh secara individu.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan
PERSEDIAAN GURU : Pita ukur 20 meter, skitel
KAEDAH GURU : Demontrasi
Refleksi :
Murid perlu mengetahui fasa-fasa dalam lompat jauh .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 24 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga – Acara Padang
TAJUK PEMBELAJARAN : Lompat Jauh
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut kaedah dan fasa lompatan yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lari landas .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai atlet .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti lompat jauh secara individu.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan
PERSEDIAAN GURU : Pita ukur 20 meter, skitel
KAEDAH GURU : Demontrasi
Refleksi :
Murid perlu mengetahui fasa-fasa dalam lompat jauh .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 26 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.

Cuti Awal Muharram

rph pjpk ting.1 minggu 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 9 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Latihan Intensif Pasukan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 9 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Latihan Intensif Pasukan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 11 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Kejohanan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 11 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.

Kejohanan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 12 Mac 2010 Minggu : 10
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.

Kejohanan Olahraga Sekolah

rph pjpk ting.1 minggu 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 2 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 2 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 4 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 4 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 5 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong

rph pjpk ting.1 minggu 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 2 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 2 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 4 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 4 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 5 Mac 2010 Minggu : 9
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.

Bertugas Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Tahun MSSG Samarahan
Di SMK Gedong

rph pjpk ting.1 minggu 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 23 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 1E Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.

Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 23 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 1 A Hari : Selasa
Masa : 4.35-5.45 ptg.

Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 25 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 1 I Hari : Khamis
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Merejam lembing
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti memegang dan merejam lembing dengan teknik yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lakuan merejam lembing.
2. Mengetahui konsep biomekanik pergerakan tangan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti demontrasi.
Aktiviti permainan kecil.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Skitel, tali, lembing 600 gram & 800 gram
KAEDAH GURU : Stail perintah.
Refleksi :
Murid dapat mempelajari tentang asas teknik merejam lembing.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 25 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 1 C Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Merejam lembing
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti memegang dan merejam lembing dengan teknik yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lakuan merejam lembing.
2. Mengetahui konsep biomekanik pergerakan tangan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti demontrasi.
Aktiviti permainan kecil.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan.
PERSEDIAAN GURU : Skitel, tali, lembing 600 gram & 800 gram
KAEDAH GURU : Stail perintah.
Refleksi :
Murid dapat mempelajari tentang asas teknik merejam lembing.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 26 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 1 G Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.

Cuti Awal Muharram

rph bm peralihan minggu 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 8 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 10
Masa : 4.35-5.45 ptg

Latihan Intensif Pasukan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 9 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 10
Masa : 12.50-2.00 ptg

Latihan Intensif Pasukan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 10 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 10
Masa : 3.25 - 4.35 ptg

Kejohanan Olahraga Sekolah


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 12 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 10
Masa : 2.00 – 3.10 ptg

Kejohanan Olahraga Sekolah

rph bm peralihan minggu 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 1 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 9
Masa : 4.35-5.45 ptg

Cuti Sakit


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 2 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 9
Masa : 12.50-2.00 ptg

Bertugas Pertandingan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 3 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 9
Masa : 3.25 - 4.35 ptg

Bertugas Pertandingan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 5 Mac 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 9
Masa : 2.00 – 3.10 ptg

Bertugas Pertandingan Bolasepak 18 TKB MSSG Samarahan
Di SMK Gedong

rph bm peralihan minggu 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 22 Febuari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Isnin Minggu : 8
Masa : 4.35-5.45 ptg
TAJUK : Unit 2. Sekolah dalam taman.
TEMA : Membaca dan memahami teks.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Membina ayat perintah dengan betul.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks .
REFLEKSI :
Murid ada peningkatan usaha membaca.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 23 Febuari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Selasa Minggu : 8
Masa : 12.50-2.00 ptg

Mesyuarat Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Bolasepak Bawah 18 Thn
Di SMK Gedong


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 24 Febuari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Rabu Minggu : 8
Masa : 3.25 - 4.35 ptg
TAJUK : Unit 2. Sekolah Dalam Taman
TEMA : Masyarakat majmuk.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.
2. Menulis ayat ringkas.
AKTIVITI ;
Perbincangan tentang tajuk secara umum.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.
Latihan membaca dan menulis.
Rumusan .
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea.
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Buku teks, buku latihan dan alat tulis.
PERSEDIAAN GURU : Buku teks
REFLEKSI :
Murid dapat membaca dan menulis ayat ringkas.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bahasa Melayu
Tarikh : 26 Febuari 2010 Tingkatan : Peralihan
Hari : Jumaat Minggu : 8
Masa : 2.00 – 3.10 ptg

Cuti Awal Muharram