Friday, March 12, 2010

rph pjpk ting.2 minggu 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 22 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 2L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga – Acara Padang
TAJUK PEMBELAJARAN : Lompat Jauh
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut kaedah dan fasa lompatan yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lari landas .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai atlet .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti lompat jauh secara individu.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan
PERSEDIAAN GURU : Pita ukur 20 meter, skitel
KAEDAH GURU : Demontrasi
Refleksi :
Murid perlu mengetahui fasa-fasa dalam lompat jauh .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 24 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 2 N Hari : Rabu
Masa : 4.35-5.45 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga – Acara Padang
TAJUK PEMBELAJARAN : Lompat Jauh
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut kaedah dan fasa lompatan yang betul.
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan fasa lari landas .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai atlet .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti lompat jauh secara individu.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan
PERSEDIAAN GURU : Pita ukur 20 meter, skitel
KAEDAH GURU : Demontrasi
Refleksi :
Murid perlu mengetahui fasa-fasa dalam lompat jauh .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 26 Febuari 2010 Minggu : 8
Tingkatan : 2K Hari : Jumaat
Masa : 5.10 – 6.20 ptg.

Cuti Awal Muharram

No comments:

Post a Comment