Thursday, July 16, 2009

rph pjpk minggu 28

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 6 Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1L Hari : Isnin
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Lompat Jauh.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa lompat jauh.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 7 Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1 M Hari : Selasa
Masa : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Lompat Jauh.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa lompat jauh.


Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 7 Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1 D Hari : Selasa
Masa : 4.35 – 5.45ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Lompat Jauh.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa lompat jauh.


Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 8 Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1 F Hari : Rabu
Masa : 5.10-6.20ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Lompat Jauh.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa lompat jauh.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 9 Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1 B Hari : Khamis
Masa : 4.00 – 5.10ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Lompat Jauh.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa lompat jauh.


Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 9 Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1 N Hari : Khamis
Masa : 5.10-6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Melontar peluru .
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti melontar peluru mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Peluru, wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa melontar peluru .

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 10 Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1 J Hari : Jumaat
Masa : 4.00 – 5.10ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Lompat Jauh.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa lompat jauh.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh : 10Julai 2009 Minggu : 28
Tingkatan : 1 K Hari : Jumaat
Masa : 5.10-6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN : Olahraga
TAJUK PEMBELAJARAN : Acara Padang, Lompat Jauh.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti lompat jauh mengikut fasa lakuan yang betul .
KOGNITIF : 1. Menyatakan kepentingan kaedah dan prosedur latihan .
2. Mengetahui tanggungjawab sebagai ahli sukan .
AFEKTIF : 1. Menunjukkan minat, kerjasama dan tanggungjawab dalan aktiviti.
AKTIVITI ;
Memanaskan badan.
Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
Aktiviti kecergasan secara kumpulan.
Rumusan dan menyejukkan badan.
KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.
PERSEDIAAN GURU : Wisel, kon, marker .
KAEDAH GURU : Stail perintah .
Refleksi :
Murid perlu penerangan yang lebih terperinci dan latihan yang berterusan untuk
Menguasai fasa lompat jauh.

No comments:

Post a Comment