Thursday, March 15, 2012

rph pjpk ting.3 minggu 5

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .

Tarikh : 30 Januari 2012 Minggu : 5

Tingkatan : 3 B Hari : Isnin

Masa : 3.25-4.35 ptg.

TUNJANG PEMBELAJARAN : Kecergasan

TAJUK PEMBELAJARAN :Latihan Litar .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti latihan litar dalam 6 stesen.

KOGNITIF : 1. Menyatakan konsep latihan litar.

2. Mengetahui kesan latihan litar.

AFEKTIF : 1. Berusaha melakukan aktiviti latihan litar yang diberi.

AKTIVITI ;

 1. Memanaskan badan.
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti dijalankan mengikut stesen.
 4. Rumusan dan menyejukkan badan.

KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .

NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab

PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.

PERSEDIAAN GURU : Skitel

KAEDAH GURU : Demonstrasi.

Refleksi : Murid mampu melakukan aktiviti dalam kadar intensiti kerja yang rendah.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .

Tarikh : 31 Januari 2012 Minggu : 5

Tingkatan : 3 A Hari : Selasa

Masa : 3.25-4.35 ptg.

TUNJANG PEMBELAJARAN : Kecergasan

TAJUK PEMBELAJARAN :Latihan Litar .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti latihan litar dalam 6 stesen.

KOGNITIF : 1. Menyatakan konsep latihan litar.

2. Mengetahui kesan latihan litar.

AFEKTIF : 1. Berusaha melakukan aktiviti latihan litar yang diberi.

AKTIVITI ;

 1. Memanaskan badan.
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti dijalankan mengikut stesen.
 4. Rumusan dan menyejukkan badan.

KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .

NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab

PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.

PERSEDIAAN GURU : Skitel

KAEDAH GURU : Demonstrasi.

Refleksi : Murid mampu melakukan aktiviti dalam kadar intensiti kerja yang rendah.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .

Tarikh : 31 Januari 2012 Minggu : 5

Tingkatan : 3 J Hari : Selasa

Masa : 5.10-6.20 ptg.

TUNJANG PEMBELAJARAN : Kecergasan

TAJUK PEMBELAJARAN :Latihan Litar .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti latihan litar dalam 6 stesen.

KOGNITIF : 1. Menyatakan konsep latihan litar.

2. Mengetahui kesan latihan litar.

AFEKTIF : 1. Berusaha melakukan aktiviti latihan litar yang diberi.

AKTIVITI ;

 1. Memanaskan badan.
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti dijalankan mengikut stesen.
 4. Rumusan dan menyejukkan badan.

KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .

NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab

PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.

PERSEDIAAN GURU : Skitel

KAEDAH GURU : Demonstrasi.

Refleksi : Murid mampu melakukan aktiviti dalam kadar intensiti kerja yang rendah.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .

Tarikh : 2 Febuari 2012 Minggu : 5

Tingkatan : 3 N Hari : Khamis

Masa : 3.25-4.35 ptg.

TUNJANG PEMBELAJARAN : Kecergasan

TAJUK PEMBELAJARAN :Latihan Litar .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti latihan litar dalam 6 stesen.

KOGNITIF : 1. Menyatakan konsep latihan litar.

2. Mengetahui kesan latihan litar.

AFEKTIF : 1. Berusaha melakukan aktiviti latihan litar yang diberi.

AKTIVITI ;

 1. Memanaskan badan.
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti dijalankan mengikut stesen.
 4. Rumusan dan menyejukkan badan.

KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .

NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab

PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.

PERSEDIAAN GURU : Skitel

KAEDAH GURU : Demonstrasi.

Refleksi : Murid mampu melakukan aktiviti dalam kadar intensiti kerja yang rendah.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .

Tarikh : 2 Febuari 2012 Minggu : 5

Tingkatan : 3 H Hari : Khamis

Masa : 5.10-6.20 ptg.

TUNJANG PEMBELAJARAN : Kecergasan

TAJUK PEMBELAJARAN :Latihan Litar .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti latihan litar dalam 6 stesen.

KOGNITIF : 1. Menyatakan konsep latihan litar.

2. Mengetahui kesan latihan litar.

AFEKTIF : 1. Berusaha melakukan aktiviti latihan litar yang diberi.

AKTIVITI ;

 1. Memanaskan badan.
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti dijalankan mengikut stesen.
 4. Rumusan dan menyejukkan badan.

KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .

NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab

PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.

PERSEDIAAN GURU : Skitel

KAEDAH GURU : Demonstrasi.

Refleksi : Murid mampu melakukan aktiviti dalam kadar intensiti kerja yang rendah.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .

Tarikh : 3 Febuari 2012 Minggu : 5

Tingkatan : 3 E Hari : Jumaat

Masa : 4.00-5.10 ptg.

TUNJANG PEMBELAJARAN : Kecergasan

TAJUK PEMBELAJARAN :Latihan Litar .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti latihan litar dalam 6 stesen.

KOGNITIF : 1. Menyatakan konsep latihan litar.

2. Mengetahui kesan latihan litar.

AFEKTIF : 1. Berusaha melakukan aktiviti latihan litar yang diberi.

AKTIVITI ;

 1. Memanaskan badan.
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti dijalankan mengikut stesen.
 4. Rumusan dan menyejukkan badan.

KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .

NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab

PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.

PERSEDIAAN GURU : Skitel

KAEDAH GURU : Demonstrasi.

Refleksi : Murid mampu melakukan aktiviti dalam kadar intensiti kerja yang rendah.

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .

Tarikh : 3 Febuari 2012 Minggu : 5

Tingkatan : 3 F Hari : Jumaat

Masa : 5.10-6.20 ptg.

TUNJANG PEMBELAJARAN : Kecergasan

TAJUK PEMBELAJARAN :Latihan Litar .

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

PSIKOMOTOR : 1. Melakukan aktiviti latihan litar dalam 6 stesen.

KOGNITIF : 1. Menyatakan konsep latihan litar.

2. Mengetahui kesan latihan litar.

AFEKTIF : 1. Berusaha melakukan aktiviti latihan litar yang diberi.

AKTIVITI ;

 1. Memanaskan badan.
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti dijalankan mengikut stesen.
 4. Rumusan dan menyejukkan badan.

KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .

NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawab

PERSEDIAAN MURID : Pakaian sukan lengkap.

PERSEDIAAN GURU : Skitel

KAEDAH GURU : Demonstrasi.

Refleksi : Murid mampu melakukan aktiviti dalam kadar intensiti kerja yang rendah.

No comments:

Post a Comment