Sunday, July 22, 2012

rph pjpk ting.3 minggu 25


                       
Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh              :   18 Jun  2012                                   Minggu            : 25
Tingkatan        :  3 B                                                    Hari                 : Isnin
Masa               : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN           : Penyalahgunaan Bahan .
TAJUK PEMBELAJARAN     : Dadah dan implikasi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : Di sepanjang proses pengajaran dan           pembelajaran murid-murid dapat:
            PSIKOMOTOR          :    1. Melakukan aktiviti lakonan penagih dadah.
KOGNITIF                  :    1. Menyatakan kesan pengambilan dadah .
                                         2. Mengetahui cara menghndari dadah .
 AFEKTIF                    : 1. Berusaha bekerjasama dalam perbincangan .
AKTIVITI ;
 1. Pengenalan tentang tajuk
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti perbentangan .
 4. Rumusan permainan dan refleksi pelajar.
KBKK                                      :  Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI                         :  Hormat-menghormati,  berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID          : Buku teks.
PERSEDIAAN GURU            : Majalah berkaitan .
KAEDAH GURU        : Perbincangan dan demontrasi.
Refleksi           :           Murid memberi pendapat tentang implikasi pengambilan dadah


Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh              :  19 Jun  2012                                    Minggu            : 25
Tingkatan        :  3 A                                                    Hari                 : Selasa
Masa               : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN           : Penyalahgunaan Bahan .
TAJUK PEMBELAJARAN     : Dadah dan implikasi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : Di sepanjang proses pengajaran dan           pembelajaran murid-murid dapat:
            PSIKOMOTOR          :    1. Melakukan aktiviti lakonan penagih dadah.
KOGNITIF                  :    1. Menyatakan kesan pengambilan dadah .
                                         2. Mengetahui cara menghndari dadah .
 AFEKTIF                    : 1. Berusaha bekerjasama dalam perbincangan .
AKTIVITI ;
 1. Pengenalan tentang tajuk
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti perbentangan .
 4. Rumusan permainan dan refleksi pelajar.
KBKK                                      :  Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI                         :  Hormat-menghormati,  berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID          : Buku teks.
PERSEDIAAN GURU            : Majalah berkaitan .
KAEDAH GURU        : Perbincangan dan demontrasi.
Refleksi           :           Murid memberi pendapat tentang implikasi pengambilan dadah

Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh              :    19 Jun  2012                                  Minggu            : 25
Tingkatan        :  3 J                                                    Hari                 : Selasa
Masa               : 5.10-6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN           : Penyalahgunaan Bahan .
TAJUK PEMBELAJARAN     : Dadah dan implikasi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : Di sepanjang proses pengajaran dan           pembelajaran murid-murid dapat:
            PSIKOMOTOR          :    1. Melakukan aktiviti lakonan penagih dadah.
KOGNITIF                  :    1. Menyatakan kesan pengambilan dadah .
                                         2. Mengetahui cara menghndari dadah .
 AFEKTIF                    : 1. Berusaha bekerjasama dalam perbincangan .
AKTIVITI ;
 1. Pengenalan tentang tajuk
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti perbentangan .
 4. Rumusan permainan dan refleksi pelajar.
KBKK                                      :  Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI                         :  Hormat-menghormati,  berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID          : Buku teks.
PERSEDIAAN GURU            : Majalah berkaitan .
KAEDAH GURU        : Perbincangan dan demontrasi.
Refleksi           :           Murid memberi pendapat tentang implikasi pengambilan dadah

                       
Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh              :   21 Jun  2012                                   Minggu            : 25
Tingkatan        :  3 N                                                   Hari                 : Khamis
Masa               : 3.25-4.35 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN           : Penyalahgunaan Bahan .
TAJUK PEMBELAJARAN     : Dadah dan implikasi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : Di sepanjang proses pengajaran dan           pembelajaran murid-murid dapat:
            PSIKOMOTOR          :    1. Melakukan aktiviti lakonan penagih dadah.
KOGNITIF                  :    1. Menyatakan kesan pengambilan dadah .
                                         2. Mengetahui cara menghndari dadah .
 AFEKTIF                    : 1. Berusaha bekerjasama dalam perbincangan .
AKTIVITI ;
 1. Pengenalan tentang tajuk
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti perbentangan .
 4. Rumusan permainan dan refleksi pelajar.
KBKK                                      :  Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI                         :  Hormat-menghormati,  berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID          : Buku teks.
PERSEDIAAN GURU            : Majalah berkaitan .
KAEDAH GURU        : Perbincangan dan demontrasi.
Refleksi           :           Murid memberi pendapat tentang implikasi pengambilan dadah


Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh              :    21 Jun  2012                                  Minggu            : 25
Tingkatan        :  3 H                                                   Hari                 : Khamis
Masa               : 5.10-6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN           : Penyalahgunaan Bahan .
TAJUK PEMBELAJARAN     : Dadah dan implikasi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : Di sepanjang proses pengajaran dan           pembelajaran murid-murid dapat:
            PSIKOMOTOR          :    1. Melakukan aktiviti lakonan penagih dadah.
KOGNITIF                  :    1. Menyatakan kesan pengambilan dadah .
                                         2. Mengetahui cara menghndari dadah .
 AFEKTIF                    : 1. Berusaha bekerjasama dalam perbincangan .
AKTIVITI ;
 1. Pengenalan tentang tajuk
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti perbentangan .
 4. Rumusan permainan dan refleksi pelajar.
KBKK                                      :  Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI                         :  Hormat-menghormati,  berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID          : Buku teks.
PERSEDIAAN GURU            : Majalah berkaitan .
KAEDAH GURU        : Perbincangan dan demontrasi.
Refleksi           :           Murid memberi pendapat tentang implikasi pengambilan dadah


Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh              :   22 Jun  2012                                   Minggu            : 25
Tingkatan        :  3 E                                                    Hari                 : Jumaat
Masa               : 4.00-5.10 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN           : Penyalahgunaan Bahan .
TAJUK PEMBELAJARAN     : Dadah dan implikasi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : Di sepanjang proses pengajaran dan           pembelajaran murid-murid dapat:
            PSIKOMOTOR          :    1. Melakukan aktiviti lakonan penagih dadah.
KOGNITIF                  :    1. Menyatakan kesan pengambilan dadah .
                                         2. Mengetahui cara menghndari dadah .
 AFEKTIF                    : 1. Berusaha bekerjasama dalam perbincangan .
AKTIVITI ;
 1. Pengenalan tentang tajuk
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti perbentangan .
 4. Rumusan permainan dan refleksi pelajar.
KBKK                                      :  Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI                         :  Hormat-menghormati,  berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID          : Buku teks.
PERSEDIAAN GURU            : Majalah berkaitan .
KAEDAH GURU        : Perbincangan dan demontrasi.
Refleksi           :           Murid memberi pendapat tentang implikasi pengambilan dadah


Pendidikan Jasmani / Pendidikan Kesihatan .
Tarikh              :   22 Jun  2012                                   Minggu            : 25
Tingkatan        :  3 F                                                    Hari                 : Jumaat
Masa               : 5.10-6.20 ptg.
TUNJANG PEMBELAJARAN           : Penyalahgunaan Bahan .
TAJUK PEMBELAJARAN     : Dadah dan implikasi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : Di sepanjang proses pengajaran dan           pembelajaran murid-murid dapat:
            PSIKOMOTOR          :    1. Melakukan aktiviti lakonan penagih dadah.
KOGNITIF                  :    1. Menyatakan kesan pengambilan dadah .
                                         2. Mengetahui cara menghndari dadah .
 AFEKTIF                    : 1. Berusaha bekerjasama dalam perbincangan .
AKTIVITI ;
 1. Pengenalan tentang tajuk
 2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti .
 3. Aktiviti perbentangan .
 4. Rumusan permainan dan refleksi pelajar.
KBKK                                      :  Membuat inferens dan menjana idea .
NILAI MURNI                         :  Hormat-menghormati,  berani dan bertanggungjawab
PERSEDIAAN MURID          : Buku teks.
PERSEDIAAN GURU            : Majalah berkaitan .
KAEDAH GURU        : Perbincangan dan demontrasi.
Refleksi           :           Murid memberi pendapat tentang implikasi pengambilan dadah

No comments:

Post a Comment